:: ESCO BERUHÁZÁS

ESCO program

Általános leírás

A távhőszolgáltatás biztonságának megőrzése érdekében állandóan fejlesztéseket kellett és kell végrehajtani.

Saját és Önkormányzati források hiányában kezdtünk más megoldást keresni 1997-98-ban. Sok lehetséges befektetővel tárgyaltunk a megoldás érdekében.

Az egyeztetések során felmerült, hogy a bonyhádi – szinte összes – hőszolgáltatás modernizálását lenne célszerű elvégezni egy programon belül.

Bonyhád Város Önkormányzata 1999-ben foglalkozott először a korszerűsítésekkel, majd 2000 februárban tárgyalta a pályázók által készített koncepciókat.

Egyetértett a Képviselő-testület a tervezett beruházási munkákkal és a végleges ajánlatok kidolgozását kérte.

A beérkezett pályázatokat a májusi ülésen tárgyalták a képviselők és fogadták el a Honeywell ESCO Magyarország RT 1. számú pályázatát.

A bonyhádi hőszolgáltatások a 2000-ben végrehajtott ESCO beruházás révén lényegesen korszerűbbé váltak.

Ezen évtől már nem csak távhőszolgáltatásról kell írnunk és beszélnünk a FŰTŐMŰ KFT éves tevékenységének ismertetésekor.

A 2000-ben végrehajtott ESCO beruházás operatív lízing szerződéséből a KFT-re jutó összegeket is sikerült átutalnunk. A 7 év futamidejű szerződés kezdete 2000. október hónapja volt.

A Bonyhád , Fáy lakótelepi I. számú Fűtőműben az ESCO program során végrehajtott kazáncserék már az első évben jelentős problémát okoztak, ami a kazántagok meghibásodásának a következménye. Közel két évbe tellett azon igényünk, amely a STREBEL gyártmányú kazánok elbontására és helyettük más berendezések telepítésére vonatkozott. Az év elején bekövetkezett meghibásodások végül meggyőzték a beruházót az igényünk jogosságáról. A szállító cég nem fogadta el a közösen kialakított álláspontot a kazánok elbontásáról, szakértőt fogadott fel, akinek a helyszíni bontások során bizonyítania kellett volna az általuk felvetett üzemeltetői hibákat. A szakértőnek ezt szerencsére nem sikerült bizonyítania, hiszen nem voltak üzemeltetői hibák. A beruházó a 3 db kazánt és azok csatlakozó berendezéseit elbontatta.

Folyamatosan tárgyalásokat folytattunk a Honeywell ESCO Magyarország RT. képviseletében eljáró Honeywell Szabályozástechnikai KFT - vel annak érdekében, hogy a kazánok elhelyezésére szolgáló konténereket is elbontsák és helyettük végre egy épített kazánház valósuljon meg. Felajánlottuk ezen munkálatokra a közreműködésünket a cél érdekében. Hosszas egyeztetéseket követően a cég vezetése elfogadta igényünket és érveinket, így szeptember hónaptól kezdődően indítható volt a tervezési munka. A fűtési idény közeledtére való tekintettel a tervezett munkák előkészítését fel kellett gyorsítanunk, hogy a kivitelezés viszonylag rövid idő alatt elkészülhessen.

Az új kazánok szállítására vonatkozóan pályázatot írt ki a beruházó cég. A pályázat lebonyolításában – különösen az ártárgyalások során – segítettük a céget. Sikerült közösen elérnünk, hogy igen jó minőségű kazánok és gázégők kerülhessenek telepítésre Bonyhádon. A kivitelezési munkákat követően a beüzemelések november hónapban megtörténtek.

Nagy örömünkre az új berendezések üzemeltetése beváltotta az előzetes elvárásainkat. A fűtési idény második felében bekövetkezett rendkívüli hideg időjárás ellenére a gázmotor által termelt hő és a 3 db új kazánnal előállított hő elégséges volt a fogyasztói igények kielégítésére.

Távhőszolgáltatás

  • A lakások hőleadóira termosztatikus szelepek lettek felszerelve szabályozó fejekkel.

  • Párolgásos elven működő költségmegosztást is sikerült a program keretében megvalósítani.

  • A hőközpontokban prímer oldalon mérjük az ellátott épületek fűtési hőfogyasztását.

  • A hőmennyiségmérők és a költségosztók alapján az éves elszámolásokat a Techem Kft. végzi el.

Intézmények hőszolgáltatása

A két távhőszolgáltatásban részesülő körzeten kívül az egyedi kazánházból üzemeltetett rendszerek is a szolgáltatásunk részét képezik 2000. őszétől .

Távfelügyelet

A program keretében létrejött távfelügyeleti rendszer a helyi kábel TV –s hálózatot használja.
A minden hőközpontban megtalálható, a vezérlőszekrényekben elhelyezett 2800 bps átviteli sebességű modemeken keresztül az I. számú Fűtőműben elhelyezett központi állomásról minden hőközpont/kazánház elérhető és a kívánt információk lekérdezhetők, illetve a heti programozások megváltoztathatóak az EXCEL 5000 típusú szoftver segítségével.

 Régi kazán


Régi kazán elbontása


Termokonténer elbontása


Hőközpont átalakítás


Termokonténer


Öntöttvas kazán tagjai


Új kazánház alapozási munkái


Új Viessmann kazán


Új kazánház félkész állapotban